Din Tarantula lui Bob Dylan. Un exerciţiu.


aretha/ regina tonomatului de cristal, regina imnului şi-a lui risipit în rana transfuziei ameţite ar asculta unduirea dulce paralizat şi ar saluta răstit hora cea mare de aur şi-al tău zeu zdrobit dar n-o lasă inima ea căpetenia celor ce cînd îi urmezi, nu poate n-are-un reazem nu poate… pe sub înfloriturile negre ale grinzilor de fier şi umbrele smochinilor şi amărîţii ameţiţi ai nopţilor, se-ntind ca arcadele şi leacurile batalioanele de muzicuţe ale mişeilor mîhniţi, oase şi răposate cît timp ce mai stăruitor şi mai tare suspinele şi blazoanele moşierului funebru c-un sărut înfocat reluat la apus căţărîndu-se prin tufişuri cu vreun vrăjmaş iubit rupînd timbre şi poştaşi nebuni fluturîndu-le din mînă celor din jur şi ambiţia familiară decît ea însăşi, neapărat să ştii că mama nu-i o doamnă… aretha fără noimă, veşnic singură şi la un pas de rai/ să fie clar că-i cîntecul ei cu tot cu trimişii ei de suflet şi pămîntul ei şi tainele ei armonioase cenzorul în camionul lui pe doişpe roţi oprind pentru gogoşi şi ciupind chelneriţa/ îi plac femeile sălbatice şi cu sirop/ şi-a pus mintea să ajungă un soldat faimos coşmar scris cu mîna din culmi şi văi intense şi iată profeţia credinţei oarbe în canonul falsului profet, libido lunar şi strigoii aghesmuiţi ai dogmei … nu şi poate luntraşii în halate să fie izgoniţi pe veci şi unşi în rafturile unui iad viu, somnul sterp, repetiţia fără schimbare şerifi rotofei ce-şi caută osînda în saltele … aleluia


aretha/ crystal jukebox queen of hymn & him diffused in drunk transfusion wound would heed sweet soundwave crippled & cry salute to oh great particular el dorado reel & ye battered personal god but she cannot she the leader of whom when ye follow, she cannot she has no back she cannot … beneath black flowery railroad fans & fig leaf shades & dogs of all nite joes, grow like arches & cures the harmonica battalions of bitter cowards, bones & bygones while what steadier louder the moans & arms of funeral landlord with one passionate kiss rehearse from dusk & climbing into the bushes with some favorite enemy ripping the postage stamps & crazy mailmen & waving all rank & familiar ambition than that itself, is needed to know that mother is not a lady … aretha with no goals, eternally single & one step soft of heaven/ let it be understood that she owns this melody along with her emotional diplomats & her earth & her musical secrets the censor in a twelve wheel drive semi stopping in for donuts & pinching the waitress/ he likes his women raw & with syrup/ he has his mind set on becoming a famous soldier manuscript nitemare of cut throat high & low & behold the prophesying blind allegiance to law fox, monthly cupid & the intoxicating ghosts of dogma … nay & may the boatmen in bathrobes be banished forever & anointed into the shelves of alive hell, the unimaginative sleep, repetition without change & fat sheriffs who watch for doom in the mattress … hallaluyah